Podziękowania dla Brokerskiej Grupy Ubezpieczeniowej WDB S.A. i PIB Group