PAMIĘTAMY I DZIAŁAMY – WOLONTARIUSZE ŚLADAMI HISTORII I JEJ BOHATERÓW

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY Z DOTACJI MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

realizowany przez
Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”

w partnerstwie z
Placówką Komunalną Lwowskiej Rady Obwodowej Administracja Państwowego Historyczno-Kulturowego Rezerwatu „Nagujewicze”, Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu, Drohobyckim Muzycznym Studium Zawodowym im. W. Barwińskiego,
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Termin wizyty ukraińskiej grupy w Polsce: 12.09.2022 r. – 22.09.2022 r.

CELE PROJEKTU:
Główny cel: popularyzacja mało znanej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami wojennymi, ich bohaterami oraz miejscami, o które należy dbać, dla zachowania w świadomości młodego pokolenia postaw patriotycznych, pielęgnowania pamięci o trudnej przeszłości, budowania wrażliwości społecznej i zaufania do podejmowanych wspólnych działań w imię wolności i niezależności obu Narodów.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Wzbogacenie wiedzy i świadomości historycznej wśród młodego pokolenia;
  • Przybliżenie uczestnikom konferencji nieznanych faktów związanych z wydarzeniami i postaciami;
  • Kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i wzajemnego zrozumienia, szacunku dla przeszłości oraz odpowiedzialności za ocalenie pamięci o ludziach i faktach historycznych;
  • Stworzenie przestrzeni dla podejmowania aktywnych działań przy współpracy i zaangażowaniu środowiska społecznego;
  • Aktywizowanie młodzieży do działań metodą wolontariatu i wzmacnianie w nich poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania;
  • Popularyzacja wolontariatu wśród społeczności lokalnej i integracja z innymi wolontariuszami w zakresie rozwijania i pielęgnowania tradycji związanych z dbaniem o miejsca pamięci i upamiętnienia wydarzeń historycznych oraz ich bohaterów;
  • Przełamywanie barier komunikacyjnych i stereotypów myślowych;
  • Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych jako formy aktywnego wypoczynku umożliwiającego poznanie miejsc pamięci i historycznych zabytków oraz walorów krajobrazu;
  • Rozwijanie umiejętności takich jak: samodzielność i współpraca w grupie; wyszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie
  • informacji zdobytych z różnych źródeł; wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi multimedialnych; autoprezentacja i wystąpienia publiczne; nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami.

Działania zaplanowane w projekcie (do południa, po południu, wieczorem):

Dzień I. Legnica – 12.09. Dzień integracji – spotkanie otwarte; Poznajemy Legnicę i jej historię – spacer po Legnicy; Wieczór integracji.
Dzień II. Legnica – 13.09. „Dobry wolontariat” – warsztaty; Z pamięcią o bohaterach – porządkowanie miejsc i grobów; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.
Dzień III. Legnica – 14.09. Z pamięcią o bohaterach – porządkowanie miejsc i grobów; Przygotowanie do konferencji; Wieczorne podsumowanie.
Dzień IV. Legnica – 15.09. Konferencja „Śladami historii i jej bohaterów”. Część I. Upamiętnienie wybuchu II wojny. Część II. Czasy I wojny światowej. światowej. Historia muzyką pisana – koncert pieśni patriotycznych.
Dzień V. Legnica – 16.09. Kreowanie wizerunku bohatera – polsko-ukraińskie warsztaty z dziećmi
i młodzieżą; Polsko-ukraiński piknik z historią – integracyjne i międzypokoleniowe spotkanie; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.
Dzień VI. Legnica – 17.09. Poznajemy miejsca pamięci w regionie – wycieczka edukacyjna do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Sztolni Walimskich i kompleksu Riese; Sesja wieczorna
i relaksacyjna;
Dzień VII i VIII. Wrocław – 18-19.09. Wycieczka edukacyjna do Wrocławia – miasta wielu historii: Panorama Racławicka, Rynek, Dzielnica Czterech Wyznań, Pałac Królewski i Muzeum Historyczne, Miejsca pamięci, Cmentarz Żołnierzy Polskich i inne, Wieczorne podsumowanie.
Dzień IX. Legnica i okolice – 20.09. Zwiedzamy Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych – miejsce pamięci w regionie; W Muzeum Miedzi w Legnicy – o historii i nie tylko; Sesja wieczorna – podsumowanie dnia.
Dzień X. Legnica – 21.09. „Ślady naszej historii” – warsztaty nt. „Historia działań projektowych”; Spotkanie otwarte podsumowujące efekty projektu; Wieczorne podsumowanie – czas na pożegnanie.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i konferencji:
Dzień I. – 12.09.2022 r., godz. 11.00. – Spotkanie powitalne w Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Dzień IV. – 15.09.2022 r. godz. 10.00. – Konferencja „Śladami historii i jej bohaterów”. Część I. Upamiętnienie wybuchu II wojny. Część II. Czasy I wojny światowej. światowej. Historia muzyką pisana – koncert pieśni patriotycznych. Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.
Dzień X. – 21.09.2022 r. godz. 13.00. – Spotkanie otwarte podsumowujące efekty projektu
w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.