O nas

Stowarzyszenie
"Wspólnota Akademicka"

Stowarzyszenie od listopada 2001 r. prowadzi instytucjonalną działalność:

Naukową, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej.

Wydawniczą i poligraficzną

poprzez wydawanie książek, podręczników, skryptów, materiałów szkoleniowych, publikacji i innych form wydawniczych dla potrzeb własnych oraz odbiorców zewnętrznych.

Edukacyjną

poprzez prowadzenie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Akademickiego a także organizację kursów z zakresu wolontariatu, problematyki osób niepełnosprawnych oraz kursu języka japońskiego.

Usługowo-handlową

polegającą na prowadzeniu Księgarni Akademickiej, punktu ksero, wydruków komputerowych, usług introligatorskich oraz opraw prac dyplomowych metodą FASTBIND w Collegium Witelona w Legnicy.

11

WŁADZE

Stowarzyszenia "Wspólnota Akademicka"

ZARZĄD

  • Prezes – Jerzy Stefaniak
  • Wiceprezes – Zbigniew Muzyka
  • Sekretarz – Katarzyna Sępowicz-Buczko
  • Skarbnik – Andrzej Senko
  • Członek – Piotr Zanto
11

KOMISJA REWIZYJNA

Stowarzyszenia "Wspólnota Akademicka"

Józef Wąsik

Andrzej Pielich

Janusz Prus
11

DYREKTOR BIURA ZARZĄDU

Stowarzyszenia "Wspólnota Akademicka"

Mirosław Zaguła

zagulam@wa.legnica.edu.pl