Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” w partnerskim Państwowym Pedagogicznym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Drohobyczu, w ramach programu RITA – granty wyjazdowe

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” od wielu lat włącza się w działania na polu naukowym, edukacyjnym, kulturowym czy społecznym realizowane przez Collegium Witelona w Legnicy. W dniach 11-13 czerwca 2023 r. jego przedstawiciele – Prezes Zarządu mgr Jerzy Stefaniak i członek Stowarzyszenia dr Beata Skwarek zrealizowali wizytę w ramach Grantów wyjazdowych finansowanych z programu RITA.

W pierwszym dniu pobytu w Drohobyczu, 12 czerwca, odbyło się seminarium naukowe, w którym wzięli udział przedstawiciele trzech uczelni. Z Drohobyckiego Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki byli to: Prorektor ds. pracy naukowo-pedagogicznej, stosunków międzynarodowych i działalności informacyjnej, profesor nadzwyczajny Ihor Hrynyk, dr filozofii w dziedzinie psychologii, prof. nadzw. Wydziału Psychologii – Natalya Podolyak,dr hab. nauk filozoficznych, prof. nadzw. Wydziału Psychologii – Valentyna Stets,docent katedry historii światowej i specjalnych dyscyplin historycznych dr Iryna Lozinkska oraz studentka specjalności „Psychologia” Wydziału Historii, Pedagogiki i Psychologii -Anastasia Kovalchuk. Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny reprezentowały dr nauk pedagogicznych, prof. psychologii – Oksana Petrenko oraz kandydatka studiów podyplomowych doktoranckich – mgr Kateryna Kowal. Przedstawicielem Collegium Witelona Uczelnia Państwowa była dr Beata Skwarek, prowadząca seminarium.

Głównym punktem seminarium było omówienie założeń obejmujących prace nad zaplanowanymi wspólnymi badaniami w grupie uchodźców wojennych. W ramach złożonego do MEiN przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa wniosku projektowego nt. „Stres i samotność jako znak wojennego uchodźctwa – analiza porównawcza badań prowadzonych wśród imigrantów ukraińskich przebywających w Polsce oraz wewnętrznych przesiedleńców w Ukrainie”. Ustalenia dotyczyły czasu i formy przeprowadzenia badań, zastosowania narzędzi badawczych, opracowania ankiety społecznej, kwestii tłumaczenia i statystycznego obliczenia wyników. Dalsza dyskusja obejmowała m.in. analizę najbliższych planów dotyczących organizowania i animowania działań na rzecz środowiska akademickiego oraz przygotowań do VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Społeczno-prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku. Wyzwania, Zagrożenia, Nadzieje”, która w b.r. została zaplanowana w Legnicy w dniach 20-21 listopada.

Realizując zasadniczy cel grantu wyjazdowego, którego rezultatem było m.in. wzmocnienie dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem w Drohobyczu, przedstawiciele naszej społeczności akademickiej wzięli udział w uroczystym posiedzeniu Rady Naukowej, które odbyło się w auli gmachu głównego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.

W pierwszej części uroczystości JM Rektor Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu prof. Valentyna Bodak przedstawiła wspólne osiągnięcia w dziedzinie współpracy międzynarodowej, podziękowała polskim partnerom za silne wsparcie w tym trudnym dla Ukrainy czasie, wyraziła nadzieję na kontynuację i rozwój współpracy oraz wręczyła nagrody mgr Jerzemu Stefaniakowi i dr Beacie Skwarek, prof. Uczelni, którzy dziękując za przyznane nagrody zapewnili, iż zarówno Collegium Witelona, jak i Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” będą kontynuować i rozwijać współpracę z Uniwersytetem Drohobyckim, wspierać uchodźców, społeczność akademicką i drohobycką.

I właśnie za  owocną współpracę i pomoc wojennym uchodźcom w dalszej części spotkania mgr Jerzy Stefaniak i dr Beata Skwarek otrzymali odznaki Drohobyckiej Rejonowej Wojskowej Administracji a także medale Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu. Wręczali je Stepan Kulyniak – Kierownik Wojskowej Administracji oraz dr Bohdan Lazorak – Dyrektor Muzeum im. Iwana Franki w Nagujewiczach.

Po tym niezwykle doniosłym wydarzeniu odbyło się uroczyste otwarcie Sali aktywności twórczej i ruchowej utworzonej w ramach projektu „MAMY TĘ MOC – NIESTRUDZENI I SKUTECZNI W POMAGANIU” realizowanego w programie Wspieramy Ukrainę finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i stronę udzielającą dofinansowania – Fundację Edukacja dla Demokracji.

W drugim dniu pobytu – 13 czerwca – nasza delegacja odwiedziła zaprzyjaźnioną instytucję – Państwowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny „Nagujevicze”. Jej dyrektor dr Bohdan Lazorak opowiadał o historii muzeum i oprowadzał wszystkich po majątku Iwana Franki z wyeksponowaną kuźnią jego ojca – Jakowa. Można było poczuć atmosferę, w której dorastał mały Franko zanim został wielkim ukraińskim geniuszem – przedstawicielem myśli politycznej i literatury. Można było również spróbować „roli kowala” i przymierzyć ubrania z końca XIX wieku.

Po „historycznej wyprawie” odbyło się ostatnie spotkanie z udziałem dyrektora Jurija Czumaka oraz zastępcy dyrektora Andrija Bozenskiego z Kolegium Muzycznego im. W. Barwińskiego w Drohobyczu. Prowadzono rozmowy na temat realizacji wspólnych projektów w roku 2023 i w przyszłości. Szczególne ustalenia dotyczyły zmiany w organizacji pierwszego Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej „Pod wspólnym niebem”, którego termin został przeniesiony na początek września b.r. Ustalenia dotyczyły składu zespołu wokalno-muzycznego, który wraz z zaproszonymi gośćmi przyjedzie do Legnicy aby wziąć udział w festiwalu.  Głównymi organizatorami Festiwalu są: Fundacja Pomagamy i Kropka oraz Związek Ukraińców w Polsce – koło w Legnicy, natomiast współorganizatorami i partnerami są: Starostwo Powiatu w Legnicy, Urząd Miasta Legnicy, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka”, Fundacja PZU i Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dwudniowa wizyta w Drohobyczu okazała się bardzo owocna i odbyła się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przestrzeganiem godziny policyjnej. Nasi Partnerzy zostali wielokrotnie zapewnieni o wsparciu legnickiej społeczności akademickiej.