Dary dla Drohobycza

19 lutego 2024 r. w ramach pomocy Ukrainie Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” i Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przekazało naszym Partnerom – Państwowemu Pedagogicznemu Uniwersytetowi im. Iwana Franki w Drohobyczu – kolejne dary. Tym razem były to agregaty prądotwórcze, zestawy komputerowe, środki opatrunkowe i inne rzeczy niezbędne do funkcjonowania wojennych przesiedleńców, którymi opiekują się nasi drohobyccy Partnerzy.

Oficjalne przekazanie i podpisanie umów darowizny odbyło się w gabinecie Pani Rektor Drohobyckiego Uniwersytetu – profesor Valentyny Bodak, w obecności prof. nadzw. Ihora Hrynyka – Prorektora ds. pracy naukowo-pedagogicznej, stosunków międzynarodowych i działalności informacyjnej, dra Wydziału Historii, Pedagogiki i Psychologii, dr Beaty Skwarek członka Stowarzyszenia i pracownika naukowego Collegium Witelona, od lat wspierającej działania na Ukrainie oraz Jerzego Dorożko, nieocenionego kierowcy z Collegium Witelona, który od początku pełnoskalowej wojny w 2022 r. przewozi dary dla drohobyckich Partnerów.

Zakup dwóch agregatów możliwy był dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Brokerską Grupę Ubezpieczeniową WDB S.A. i PIB Group oraz Fundację Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dwanaście zestawów komputerowych przekazało Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” wspólnie z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. W tych trudnych czasach współpraca na rzecz naszych Sąsiadów jest szczególnie istotna, ponieważ wojna wyzwala w ludziach wiele negatywnych emocji, które mogą zniechęcać i/lub osłabiać działania pomocowe wśród tych, którzy nadal solidaryzują się z walczącą Ukrainą oraz wolontariuszami, którzy często ryzykując własnym życiem, pomagają innym.