CENTRUM SPOTKAŃ DLA UCHODŹCÓW

Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” wspólnie z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa od 21 marca 2022 r. w ramach akcji „Pomoc dla Ukrainy” prowadzi Centrum Spotkań dla Uchodźców, które mieści się w Domu Studenta przy ul. Mickiewicza 10 w Legnicy. Centrum jest czynne codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 19.00. Dyżurują w nim wykładowcy, pracownicy administracji, wolontariusze ze środowiska lokalnego, studenci.

Dla osób korzystających z Centrum (głównie kobiet z dziećmi) udzielane jest wsparcie –  pomoc (np. prawna, psychologiczna, pedagogiczna, socjalna itp.). W sali znajduje się niezbędne wyposażenie (stoliki, krzesła, biurko, komputery, zabawki i materiały edukacyjne dla dzieci itp.). Osoby korzystające z Centrum spędzają czas przy kawie lub herbacie, otrzymują stale organizowaną pomoc materialną i rzeczową. Dzieci spędzają czas przy grach i innych zabawach.

Działalność Centrum została dofinansowana w ramach „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”. Realizacja zadania pod tytułem „Pomoc doraźna dla Stowarzyszenia „Wspólnota Akademickaw zakresie wydatków ponoszonych na działalność uruchomionego Centrum Spotkań dla Uchodźców” finansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Funkcjonowanie Centrum wzmacniane jest również przez rzeszę indywidualnych osób wspomagających stale lub jednorazowo podopiecznych artykułami spożywczymi, odzieżą, środkami czystości itp. Wśród darczyńców są również legnickie firmy wspierające lokalne inicjatywy. Naszym głównym sprzymierzeńcem i darczyńcą jest FIRMA GATES  POLSKA SP. Z O.O., której pracownicy od momentu uruchomienia Centrum ofiarowują pomoc zarówno w formie rzeczowej, jak i finansowej. Nie można też zapomnieć o innych firmach, jak MERIDA SP. Z O O., PROFESJA S.C. PPHU, FEDEX, ZAKOR, LEGNICKI ODDZIAŁ ZUS, PIZZERNIA CARUSO. Ofiarodawcami jest także wiele anonimowych osób obdarzających drobnymi, ale jakże ważnymi dla mam i ich dzieci, podarunkami.

W ramach Programu Wsparcia Uchodźców z Ukrainy “Sąsiedzka Pomoc” Fundacja Købmand Herman Sallings Fond wsparła funkcjonowanie Centrum przekazując darowiznę w kwocie 12 000,00 PLN na zakup projektora, tablicy interaktywnej, laptopa, regałów na materiały edukacyjne i pojemników na zabawki, co przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania Centrum i  ułatwi prowadzenie działań. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za troskę, dobre serce, życzliwość i bezinteresowną chęć dzielenia się z innymi.