Zespół Szkół Akademickich

W czerwcu 2020 r. decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” powołany został Zespół Szkół Akademickich. W skład Zespołu wchodzą dwie szkoły średnie, Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Technikum Akademickie, które są odrębnymi jednostkami oświatowymi wpisanymi do rejestru szkół niepublicznych prowadzonego przez Urząd Miasta w Legnicy. Zespół powstał wyłącznie dla celów organizacyjnych, jako wewnętrzna jednostka Stowarzyszenia, służąca lepszemu zarządzaniu sprawami wspólnymi dla obu szkół. 

Nasze szkoły prężnie rozwijają się, a powiększająca się liczebność uczniów pozwala nam na budowanie własnej kadry nauczycielskiej, wiążącej przyszłość z Zespołem Szkół Akademickich. Nasza kadra to nauczyciele posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu, jak również nauczyciele młodzi i ambitni, będący na początku swojej kariery zawodowej. Zarówno Akademickie Liceum Ogólnokształcące jak i Technikum Akademickie przygotowane są do realizacji szczytnych planów zarówno młodzieży jak i ich rodziców, z programem nauczania uwzględniającym podstawy programowe kształcenia odpowiednio dla liceum i technikum. Zajęcia odbywają się na terenie campusu Collegium Witelona w Legnicy w nowocześnie wyposażonych salach, pracowniach i laboratoriach Uczelni.

Zapraszamy do śledzenia naszej działalności oświatowej na stronach:

http://alo.legnica.edu.pl

http://technikumakademickie.legnica.edu.pl