Spotkania w Drohobyczu

16 stycznia 2023 r. podczas wizyty w Ukrainie dr Beata Skwarek Członek Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” i pracownik naukowy Collegium Witelona spotkała się ze współautorami książki „Drohobycz i ziemia drohobycka w latach 1914-1919. Studia z dziejów miasta i regionu”, dr Bohdanem Lazorakiem i mgr Tetianą Lazorak. Miało miejsce również spotkanie z Panią Rektor i przedstawicielami Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu.  Rozmowy dotyczy wspólnych działań w 2023 roku. Pani dr Beata Skwarek uczestniczyła również w spotkaniu z włodarzami Drohobycza, delegatami Lwowskiej Rady Regionalnej i nauczycielami. Burmistrz Drohobycza Taras Kuczma podkreślił rangę wydania publikacji oraz wsparcie Polski dla Ukrainy.