PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI CENTRUM SPOTKAŃ DLA UCHODŹCÓW

12 grudnia br. odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Centrum Spotkań dla Uchodźców, na które przybyło wiele osób. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa reprezentował dr Karol Rusin Prorektor ds. Rozwoju Uczelni, a Stowarzyszenie „Wspólnota Akademicka” Pan Jerzy Stefaniak Prezes Zarządu i Pan Mirosław Zaguła Dyrektor Biura Zarządu.
W pierwszym punkcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Centrum w okresie od 21 marca do 9 grudnia br. Następnie podziękowano przybyłym przedstawicielom instytucji oraz indywidulanym osobom – wolontariuszom za udzielane wsparcie i czas poświęcony naszym podopiecznym.
Wśród gości, dla których mamy przygotowały wspaniały poczęstunek z ukraińskich potraw, znaleźli się:

  • Pani Menadżer Izabella Naliwajko – Firma GATES POLSKA ODDZIAŁ LEGNICA;
  • Pan Marcin Dąbrowski – Dyrektor ODDZIAŁU ZUS W LEGNICY i Pani Emilia Nowakowska – Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji;
  • Pani Karolina Kichewko i Pan Krzysztof Słobodzian – CARITAS DIECEZJI LEGNICKIEJ;
  • Pan Jerzy Ciesiul – Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions;
  • Pan dr Paweł Dąbrowa – Prezydent Lions Club Legnica Silesia;
  • Pani Agnieszka Koza – Dyrektor Biblioteki Collegium Witelona Uczelnia Państwowa;
  • Pani Agata Niedziela – Administrator Domu Studenta;

oraz pracownicy administracyjni i obsługi Uczelni, wolontariusze ze środowiska akademickiego i lokalnego w osobach: Aleksandra Pereta, Dorota Buła-Lewicka, Joanna Górska, Anna Cedowska, Józefa Szczepankowska, Jacek Kłapkowski, Jerzy Dorożko, Paweł Wrzecionowski.

Oprócz wsparcia udzielanego przez lokalne i akademickie środowisko, osoby indywidualne i instytucje, Centrum Spotkań dla Uchodźców w swojej działalności zostało dofinansowane w ramach projektów przez:

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie- realizacja zadania pod tytułem „Pomoc doraźna dla Stowarzyszenia „Wspólnota Akademicka” w zakresie wydatków ponoszonych na działalność uruchomionego Centrum Spotkań dla Uchodźców”;

FUNDACJA SALLING FONDENE Z SIEDZIBĄ W DANII – w ramach programu „Sąsiedzka pomoc” uruchomionego za pośrednictwem NETTO;

LIONS CLUB SILESIA LEGNICA w ramach projektu „Wzmocnienie działalności Centrum Spotkań dla Uchodźców w zakresie organizacji imprez aktywizujących i integrujących społeczność ukraińską”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy. Pomimo, iż Centrum zostało zamknięte, my nie zamykamy naszych serc. Nadal będziemy planować ciekawe inicjatywy i zapraszać mamy z dziećmi do udziału w nich.